Info Vest Forlag

Info Vest Forlag har knyttet til seg forfattere som i det daglige jobber med barn og unge, noe vi mener gir en nærhet til ulik problematikk og løsninger. Siden 1985 har vi levert fagbøker, spesial litteratur og skjema til bruk i skoleverket, barnehager, PPT og andre som vil finne nytte av våre produkter.

Våre mest kjente bidragsytere innen fagbøker om matematikk og pedagogikk er dr. scient Olav Lunde og innen språkutvikling professor Irene Johansson med Les Lett serien (Karlstadmodellen). Vi har også hatt stor suksess med Alle Med observasjonsskjema, (solgt i 300 000 eksemplarer).

Vi jobber tett sammen med andre forlag slik at vi alltid kan finne en god løsning på det du måtte ønske.

Vi ønsker å utgi bøker som gir ekstra faglig påfyll for leseren og videre bidra til å utvikle og formidle skjema for en best og enklest mulig hverdag for alle skoler, barnehager og PPT-kontorer i Norge, samt til Høgskoler/Universiteter, skoleadministrasjoner, pedagogiske sentra, Statped. og andre lag og organisasjoner.

Er du interessert i spesiallitteratur for skole og barnehage? Ta kontakt med Info Vest Forlag!

Nøkkeldata Informasjon
Publisert dato: 08. juli 2011
Teknologi: PHP, MySQL
Funksjonalitet: WordPress publiseringsløsning
Ekstern lenke: http://www.infovestforlag.no
Annen info: Ekstern nettbutikk driftes av Mamut