Summer of Code

Summer of Code er et 7-8 ukers Summer Internship for studenter innen IT-tekniske studier hos Capgemini Norge AS i Stavanger. Originalidéen ble lansert tilbake i 2009, og hvert år siden har vi gjennomført Summer of Code hos Capgemini. Gjennom disse hektiske sommerukene har studentene alltid levert topp kvalitet og dokumentert verdi til sine kunder.

Sammen med 1-2 mentorer fra Capgemini får studentene en unik mulighet til å bli kjent med konsulentbransjen og skaffe seg erfaring fra å jobbe i en reell prosjektsituasjon. Med en ekte kunde som bestiller og mottaker av arbeidet deres gir det dem ofte en helt ny dimensjon på det teoretiske grunnlaget de har bygget gjennom studiene. Nøkkelen til suksess er en klart definert prosjektoppgave, at oppgaven er realiserbar innen de gitte tidsrammer, og at både kunde og Capgemini følger opp og gir kontinuerlig feedback til studentene gjennom hele prosjektperioden.

Vinteren 2016 ble det belsuttet å etablere en egen nettside for Summer of Code. Innertier Webdesign gjorde jobben, og allerede 27. januar gikk man live med et flott, nytt og funksjonelt nettsted som aktivt ble benyttet for videre promotering av og rekruttering til Summer of Code.

Nøkkeldata Informasjon
Publisert dato: 27. januar 2017
Teknologi: PHP, MySQL
Funksjonalitet: WordPress publiseringsløsning
Ekstern lenke: http://www.summerofcode.no
Annen info:

Skjermdump fra Summer of Code