24.03.2012

Om Innertier Webdesign

Innertier Webdesign er et enkeltpersonforetak som drives av Edgar Stokka. Foretaket ble etablert i mai 2006 og vi designer og utvikler treffsikre nettsteder – nettsteder som treffer blink – for bedriftskunder, lag, foreninger og privatpersoner. Å treffe blink betyr i denne sammenheng at nettstedet samsvarer med de målsettingene du på forhånd har definert. Dette kan for eksempel dreie seg om:

Attraktivitet

Hvordan presenteres innholdet på nettstedet med tanke på design/layout, navigasjon, tekst, bilder og illustrasjoner?

Brukervennlighet

Er nettstedet tilrettelagt for et bredt spekter av brukere, og vil samtlige brukere umiddelbart forstå hvilken type nettsted det er og hvordan det brukes? Hvordan oppleves nettstedet av dine faktiske brukere?

Nytteverdi

Hvordan er kvaliteten på innholdet, og hva med mengden innhold? Hva er for lite, for mye  og passe mengde? Når ble innholdet sist oppdatert, og hvor relevant er det for brukerne av nettstedet?

Synlighet

Er det enkelt å finne fram til nettstedet for eksempel ved bruk av søkemotorer? (ekstern synlighet). Og nesten like viktig, er det enkelt å finne informasjon innenfor nettstedet? (intern synlighet).

Tilgjengelighet

Er nettstedet tilrettelagt for flere typer operativsystem, nettlesere og skjermoppløsninger, og støtter nettstedet de ulike standardene for web? Hva med tilgjengelighet for brukere med ulike typer funksjonshemninger?

Troverdighet

Hva sier det visuelle førsteinntrykket om nettstedets troverdighet? Elementer å ta høyde for her er blant annet nettstedets design, navigasjon, typografi og bruk av bilder.

Økt trafikk / antall transaksjoner

Hvordan kan du trekke til deg flere brukere, og hva bør du gjøre for å øke sannsynligheten for at brukerne returnerer?

Alle prosjekter som gjennomføres av Innertier Webdesign tar utgangspunkt i en definert målsetting (en du allerede har definert, eller en vi kommer fram til sammen), og basert på denne utarbeider vi en strategi og en prosjektplan for hvordan denne målsettingen best skal kunne nås – slik at også nettstedet ditt treffer blink!

Edgar Stokka

Edgar StokkaJeg har min utdannelse fra Norges Informasjons-teknologiske Høgskole i Stavanger (2000) og fra Swinburne University of Technology i Melbourne, Australia. Jeg returnerte til Norge i 2004 etter å ha fullført følgende studier:

  • Bachelor of Applied Science in IT (2001)
  • Master of Information Technology (2002)
  • Master of Multimedia (2004)

Til daglig jobber jeg som People Unit Manager West og Team Manager for Software Engineering hos Capgemini Norge AS i Stavanger. Jeg har også undervist i Java programmering (2005) og webdesign (2006) ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i Stavanger. I perioden 1. januar 2008 til 31. juli 2010 var jeg leder for Norwegian .NET User Group (NNUG) i Stavanger, regionens desidert største fagmiljø for utviklere, arkitekter og andre med interesse for Microsoft teknologier og verktøy. Du kan lese mer om NNUG på www.nnug.no.

Interessen for webdesign og webteknologier har jeg hatt i flere år, og ønsket om å få jobbe mer med denne typen prosjekter ligger til grunn for etableringen av foretaket Innertier Webdesign.