24.03.2012

Tjenester

Innertier Webdesign selger ingen ferdige produkter, men leverer skreddersydde tjenester i form av bistand til analyse, design, utvikling, testing, optimalisering og forvaltning av treffsikre nettsteder. Vår spesialitet er oppsett og tilpasning av publiseringsløsninger basert på WordPress, samt noe skreddersøm ved bruk av PHP.

Her kan du lese mer om vår tjenesteportefølje.

Analyse

Analysen er det grunnarbeidet som legges til grunn for alt annet arbeid, enten det dreier seg om analyse av et eksisterende nettsted for å identifisere styrker og svakheter, eller en behovsanalyse i forbindelse med etableringen av et nytt nettsted.

[read more=’Vis mer om analyse’ less=’Vis mindre’]

Analyse av eksisterende nettsted

Å forstå hva som fungerer bra og hva som kan forbedres med et eksisterende nettsted er utvilsomt viktig. Potensielle kunder på web er bare et museklikk unna dine konkurrenter, og stadig mer avanserte brukere krever hele tiden mer av ditt nettsted for at de skal ville bruke det – og ikke minst returnere til det.

Selv om ditt nettsted ikke er en web-butikk er det likevel ønskelig med mange besøkende. Ofte er det reklameinntekter knyttet til besøkstall, og ikke minst skal kostnadene i forbindelse med etablering og drifting av nettstedet kunne forsvares. Gode besøkstall er i så måte til stor hjelp.

Når Innertier Webdesign foretar en analyse av et eksisterende nettsted ser vi på helheten. Dette inkluderer selve designet med valg av farger, skriftstørrelse og plassering av elementer på sideninformasjonsarkitektur og interaksjonsdesign. Vi ser også på selve koden, og vurderer kvaliteten av denne i forhold til gjeldende standarder. Resultatet kan være en muntlig eller skriftlig rapport som påpeker hva som fungerer bra slik det er, samt hvor nettstedets eventuelle svake punkter finnes og hvordan disse kan forbedres.

Behovsanalyse for nytt nettsted

En behovsanalyse er alltid der vi starter når et nytt nettsted skal designes og utvikles. Du som kunde må ha et bevisst forhold til spørsmål av denne typen:

 • Hvorfor trenger vi et eget nettsted?
 • Hvem er typiske brukere av nettstedet?
 • Hvilken informasjon skal gjøres tilgjengelig på nettstedet?
 • Hvordan data skal informasjonen organiseres på nettstedet?
 • Hvordan skal brukerne navigere mellom sidene?
 • Hvilke deler av nettstedet skal oppdateres jevnlig?
 • Hvem skal ha ansvar for oppdatering av nettstedet?

Erfaringsmessig viser det seg at punktet om oppdatering av innhold på nettstedet er mest kritisk – brukere vil ikke returnere til et nettsted som ikke fornyer seg og gjør seg interessant med nytt innhold en gang i blant.

[/read]

Design

Design omhandler den overordnede konseptutviklingen med blant annet valg knyttet til nettstedets utseende som for eksempel layout, farger og eventuelle tema. I designprosessen fattes også beslutninger om hvordan innhold skal distribueres og hvordan brukerne skal navigere mellom sidene. Sluttproduktet fra design prosessen kan være en papirbasert skisse, en elektronisk skisse i form av et bilde laget i Photoshop, eller en fungerende webside.

[read more=’Vis mer om design’ less=’Vis mindre’]

Design av mal/template

Den viktigste og kanskje mest tidkrevende designoppgaven er knyttet til det å ferdigstille en mal (også kalt template) for nettstedet. Dette kan være en papirbasert skisse eller et designforslag laget i for eksempel Photoshop, men det kan også være en ferdigstilt enkeltside som viser hvordan nettstedet til slutt vil bli seende ut.

Arbeidet som er lagt ned i analysen gir viktige innspill til denne prosessen. Det kan ofte også være gitte føringer for et design, for eksempel at et sett av farger skal benyttes. Denne malen blir til slutt utgangspunktet for produksjon av alle de andre sidene som til sammen utgjør nettstedet – en slags støpeform.

Design av informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitektur er kort fortalt hvordan innholdet på nettstedet skal distribueres i forskjellige seksjoner og sider. Det er viktig å tenke på hva som er interessant for brukerne, og hva brukerne typisk vil se etter når de besøker nettstedet – såkalte «trigger-ord».

Det er viktig at man blir enige om hvordan informasjonsarkitekturen skal se ut tidlig i designfasen, da endringer her lenger ut i prosjektet ofte kan ha store ringvirkninger. Det er også forbundet med risiko å gjøre endringer i informasjonsarkitekturen etter at et nettsted først er blitt publisert fordi brukere da er blitt «vant med» hvordan ting er strukturert, og endringer kan «skremme brukerne bort» fra nettstedet.

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign handler om det å navigere rundt på nettstedet ved hjelp av menystrukturer og andre hjelpemidler. Et bevisst forhold til plassering av elementer på siden er viktig, men også det å gi brukeren tilstrekkelig tilbakemelding på disse tre viktige spørsmålene:

 • Hvor er jeg?
 • Hvordan kom jeg hit?
 • Hvordan kommer jeg tilbake der jeg var?

[/read]

Utvikling

Utviklingen bør aldri påbegynnes før analysen og designet er på plass – dette fordi disse aktivitetene legger føringer for hva som faktisk skal lages. Det lønner seg dessuten å gjøre et godt stykke arbeid i disse tidlige fasene da endringer lenger ut i prosjektet har en tendens til å bli langt dyrere enn endringer som foretas for eksempel under designprosessen.

[read more=’Vis mer om utvikling’ less=’Vis mindre’]

Utvikling av dynamisk HTML side

En dynamisk HTML side er en enkeltside som typisk leser fra og/eller skriver data til en database. Typiske eksempler er en side som viser nyheter, en side der man kan abonnere på nyhetsbrev, og sider i bruk i et CMS.

Merk!
Innertier Webdesigns foretrukne teknologi for utvikling av dynamiske websider er PHP. Dette inkluderer også implementasjon av nettsider basert på web publiseringsløsningen WordPress.

Utvikling av statisk HTML side

En statisk HTML side er dermed det motsatte – en side som ikke er knyttet til noen database og som lever sitt eget liv uten å kunne bli oppdatert via et CMS. Et typisk eksempel er en side med kontaktinformasjon. Innertier Webdesigns foretrukne teknologi for utvikling av statiske websider er WordPress/PHP.

Utvikling av database

Utvikling av databasen tar utgangspunkt i designet og bygger den faktiske lagringsstrukturen for nettstedet med tilhørende tabeller og relasjonene mellom disse. Innertier Webdesigns foretrukne teknologi for utvikling av databaser er WordPress/MySQL.

Utvikling av CMS rammeverk

Innertier Webdesign har lang erfaring med utvikling av skreddersydde CMS løsninger. Enkelte av våre kunder har foretrukket skreddersøm framfor ferdige tredjeparts produkter da det har vært spesielle krav til funksjonalitet som ikke er støttet i disse rammeverkene. Det er imidlertid blitt mer og mer vanlig å benytte populære publiseringsplattformer i takt med at disse også blir stadig mer modne og funksjonsrike.

WordPress

WordPress er i dag den mest utbredte publiseringsløsningen på Internett, med millioner av nettsider og titalls millioner brukere hver eneste dag. Innertier Webdesign har etterhvert opparbeidet lang erfaring og mye kompetanse rundt WordPress, og i økende grad er det løsninger basert på WordPress som tilbys våre kunder.

Lær mer om WordPress på denne siden.

[/read]

Testing

Testing kan og bør utføres gjennom alle faser av et prosjekt for å sikre at at nettstedet blir treffsikkert – med andre ord at det oppfyller sin hensikt og imøtekommer brukernes ønsker og behov. Innertier Webdesign har et spesielt fokus på brukertesting, og dette er beskrevet nedenfor.

[read more=’Vis mer om testing’ less=’Vis mindre’]

Skisse-basert brukertest, 1-5 brukere

Brukertesting er noe av det mest interessante arbeidet man kan gjøre i forbindelse med etablering av et nytt nettsted eller vedlikehold av et ekisterende nettsted. Det viser seg nemlig at det er brukerne selv som er eksperter på nettstedet ditt, og derfor bør deres synspunkter og innspill veie tungt.

En brukertest kan være en omfattende prosess, men trenger strengt tatt ikke å være det. Det er forbausende å se hvor mye man kan avdekke av feil og mangler bare ved bruk av penn og papir og noen enkle skisser av nettstedet.

Innertier Webdesign har god erfaring med skissebaserte brukertester tilrettelagt for 1-5 brukere. Dette trenger ikke ta mer en et par timer, men er ofte nok til å gi gode innspill til plassering av elementer på sidene, informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign.

Web-basert brukertest, 1-5 brukere

Målsettingen for en web-basert brukertest er den samme som for en skisse-basert brukertest – nemlig å avdekke feil og mangler og samtidig forsikre seg om at nettstedet imøtekommer ønsker og krav fra brukerne.

Som navnet tilsier utføres denne type brukertest ved hjelp av et helt eller delvis ferdigstilt nettsted slik at brukeren kan observeres mens han navigerer blant sidene og utfører typiske oppgaver.

[/read]

Optimalisering

Optimalisering er et vidt begrep som Innertier Webdesign har valgt å begrense til å omfatte optimalisering i forbindelse med web-baserte søkemotorer. Tanken er ikke bare jo flere treff man får på nettstedet jo bedre er det, men også at brukere faktisk skal finne det de leter etter når de først har funnet nettstedet.

[read more=’Vis mer om optimalisering’ less=’Vis mindre’]

Søkemotor-optimalisering

Dersom du er «ansvarlig» for et nettsted ønsker du ganske sikkert at flest mulig skal finne nettstedet ditt. I så måte er det viktig å forstå hvordan brukere typisk finner fram i det mangfoldet av nettsider som eksisterer på Internett. Nøkkelordet er søkemotorer.

Det viser seg nemlig at bruken av søkemotorer for å finne informasjon på Internett har eksplodert, og øker stadig. Dette henger sammen med den økende informasjonsmengden som finnes der ute – det blir stadig vanskeligere å finne akkurat det du leter etter.

Google er den mest brukte søkemotoren for øyeblikket. Google benytter et system som kalles PageRank® der websider ikke bare blir indeksert i enorme databaser, men forholdet mellom sider lagres også ved at linkene fra en side til en annen analyseres og vektes.

Det er mulig å betale til dels store summer for å få en høy treffprosent på søkemotorer som Google og GuleSider og mange andre. Men det finnes også mange måter å optimalisere nettstedet ditt på uten at det koster deg en krone. Dette har Innertier Webdesign etterhvert blir svært gode på. Noen av tingene man må ha et bevisst forhold til er:

 • Validérbar kildekode (iht. web standarder).
 • Bruk av meta data (data om data).
 • Bruk av beskrivelser og nøkkelord.
 • Semantikk (skille data og presentasjon).

[/read]

Forvaltning

Hosting av nettsteder ligger utenfor Innertier Webdesigns tjenesteportefølje, men vi tar gjerne ulike typer forvaltningsoppdrag. Forvaltning er det arbeidet som gjøres etter at nettstedet er publisert, og omfatter vanligvis vedlikehold og noe nyutvikling. Ulike forvaltnings­avtaler kan inngås med høy grad av tilpassning for dine behov og ditt nettsted.

[read more=’Vis mer om forvaltning’ less=’Vis mindre’]

Ad-hoc forvaltning

Dersom du bare en sjelden gang ønsker å gjøre endringer på nettstedet ditt er ad-hoc forvaltning det mest hensiktsmessige. Endringer utføres ved at du tar kontakt med Innertier Webdesign innen rimelig tid, og spesifiseres hva som skal gjøres og innenfor hvilken tidsfrist. Ad-hoc forvaltning faktureres pr. time – se Prisliste.

Månedlig forvaltning

Denne typen forvaltning er mest fordelaktig dersom ditt nettsted har økt behov for endringer i bestemte perioder, for eksempel en fotballklubb som ønsker endringer utført i forkant av sesongstart med nye lagoppsett og lignende. Du kan da inngår forvaltningsavtale for en eller flere måneder, og Innertier Webdesign utfører endringer fortløpende innenfor denne perioden. Månedlig forvaltning faktureres pr. måned – se Prisliste.

Årlig forvaltning

For deg som har behov for endringer gjennom hele året tilbyr Innertier Webdesign årlige forvaltningsavtaler. Du betaler da en fast pris pr. år, og vi utfører endringer så snart vi blir varselet om disse fra deg. Årlig forvaltning faktureres pr. år – se Prisliste.

[/read]